Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

De achtergronden van de Advent

In het weekeinde van zaterdag 30 november en zondag 1 december begint de Advent. Dat is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Deze duurt vier weken. Maar dat is niet altijd zo geweest. Enkele weetjes over de Advent op een rij:

Naam Advent
De naam Advent komt van het Latijnse werkwoord advenire, dat ‘naderen’ betekent. Ook het woord adventus is hiervan afgeleid. Dat betekent ‘komst’. Het werd aanvankelijk gebruikt voor de troonsbestijging van een Romeinse keizer of de allereerste keer dat de keizer of een andere vorst een tempel betrad. Gelovige mensen kijken in de Advent uit naar de komst van Christus, de vredevorst.

Vier zondagen
Waarschijnlijk hebben gelovigen al vanaf het begin van het christendom een voorbereidingstijd op Kerstmis in acht genomen. Vanaf de vijfde eeuw is in de Oosterse Kerk duidelijk sprake van een periode van enkele weken. Toen was nog sprake van acht weken: van 11 november tot 6 januari. Via Spanje en Frankrijk komt de traditie in de zesde eeuw naar Rome en de rest van Europa. De duur van de advent verschilde per land en per eeuw. Er was sprake van vier, vijf en soms zelfs zes adventszondagen. Tegenwoordig begint de advent op de vierde zondag vóór 25 december. Dat betekent dat het begin van de advent per jaar verschilt.

Paars
Van oudsher is de Advent niet alleen een tijd om vooruit te kijken naar het Kerstfeest, maar ook een periode van boete. Daarom is de liturgische kleur van de liturgische gewaden in deze periode paars, net als in de 40-dagentijd voor Pasen. Halverwege de advent schijnt het licht van Kerstmis al een beetje door en mag de kleur roze zijn, net als met halfvasten.

Adventskrans
Het meest zichtbare teken van de Advent is de adventskrans, waarop elke week een kaarsje extra wordt aangestoken. De krans is eigenlijk een kroon, als teken van eer, overwinning en kroning. In het Romeinse rijk kregen overwinnaars al een kroon op hun hoofd. De adventskrans verwijs al een beetje naar de koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. De adventskrans is een eerbetoon aan Christus. De krans staat symbool voor de aardbol: de wereld die uitziet naar de verlosser.

Bron: Een jaar vol feesten van Bart Lauvrijs, Uitgeverij Standaard, 2004