Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bestuursorganen

Het bisdom Roermond wordt in de eerste plaats bestuurd door de bisschop. Sinds 8 december 2018 is dat mgr. Harrie Smeets. De bisschop wordt bijgestaan door een staf. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van het bisdom. Het Kathedraal Kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Daarnaast zijn er nog enkele andere adviesorganen.


Staf van het diocesaan bestuur

ZHE. mgr. drs. H.M.G. (Harrie) Smeets (voorzitter)
bisschop

ZHE. mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong
hulpbisschop en vicaris-generaal voor de Diocesane Pastorale Diensten 

HEH. mgr. R.H.M. (René Maessen)
vicaris-generaal

HEH. mgr. W.W.H.G van Rens
vicaris voor emeriti en zieke priesters en diakens

HEH. V.H.T. (Vincent) Goulmy
vicaris voor missiezaken 

HEH. drs. E. (Ed) Smeets
vicaris voor liturgie en kerkmuziek

HEH. dr. L.J.M. (Lambert) Hendriks
rector Grootseminarie Rolduc

HEP. W.M.J. (Wim) van Meijgaarden s.s.s.
hoofdaalmoezenier Sociale Werken

drs. ing. Frank Hamers
algemeen econoom

Matheu Bemelmans
woordvoerder/communicatieadviseur

mr. Gerrit Smulders
ambtelijk secretaris


Kathedraal Kapittel

 

Proost (voorzitter):

HEH. mgr. dr. Hub Schnackers (sinds 1992)

 

Overige kanunniken:

ZHE. mgr. dr. Everard de Jong
hulpbisschop (kanunnik sinds 1999)

HEH. mgr. dr. Jan Vries
pastoor O.-L.V.-basiliek Maastricht (kanunnik sinds 1997)

HEH. Theo van Galen
pastoor van Vijlen, Lemiers en Holset (kanunnik sinds 1999)

HEH. mgr. ing. Rob Merkx
deken van Sittard (kanunnik sinds 2009)

HEH. John Dautzenberg
pastoor-deken van Maastricht (kannunik sinds 2016)

HEH. dr. Lambert Hendriks 
rector grootseminarie Rolduc (kanunnik sinds 2016)

HEH P. van der Horst
pastoor van de parochiefederatie Vincentius Helden-Panningen (kanunnik sinds 2021)

ZEH H. Quaedvlieg
pastoor van de stadparochie H. Marcellinus en Petrus in Geleen (kanunnik sinds 2021)

 

(Op bovenstaande foto staat ook pater Ton Strocken S.M.A. die van 2006 tot medio 2021 lid was van het kapittel)

 


Ere-kanunniken 
(betreft eretitel, geen bestuurlijke bevoegdheid)

HEH. mgr. drs. André Franssen
(oud-bisschoppelijk vicaris)

ZHE. mgr. dr. Jos Punt
(oud-kanunnik en oud-bisschoppelijk vicaris Roermond, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam)

HEH. mgr. drs. Jos Schreurs
(oud-kanunnik en deken van Schinnen-Geleen)

HEH. mgr. Frans Vroemen
(oud-bisschoppelijk vicaris)

HEH. mgr. dr. Theo Willemssen
(oud-kannunik en oud-bisschoppelijk vicaris en emeritus-deken van Roermond)