Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Bestuursorganen

Het bisdom Roermond wordt in de eerste plaats bestuurd door de bisschop. Sinds 8 december 2018 is dat mgr. Harrie Smeets. De bisschop wordt bijgestaan door een staf. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van het bisdom. Het Kathedraal Kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Daarnaast zijn er nog enkele andere adviesorganen.


Staf van het diocesaan bestuur

ZHE. mgr. drs. H.M.G. (Harrie) Smeets (voorzitter)
bisschop

ZHE. mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong
hulpbisschop en vicaris-generaal voor de Diocesane Pastorale Diensten 

HEH. mgr. R.H.M. (René Maessen)
vicaris-generaal

HEH. Lic. H.M.H. (Harry) Quaedvlieg
vicaris-generaal

HEH. mgr. W.W.H.G van Rens
vicaris voor emeriti en zieke priesters en diakens

HEH. V.H.T. (Vincent) Goulmy
vicaris voor missiezaken

HEH. drs. E. (Ed) Smeets
vicaris voor liturgie en kerkmuziek

HEH. dr. L.J.M. (Lambert) Hendriks
rector Grootseminarie Rolduc

drs. ing. F.L.G. (Frank) Hamers
algemeen econoom

M.A.E.A. (Matheu) Bemelmans
woordvoerder/communicatieadviseur

mr. Lic. G.H. Gerrit Smulders
ambtelijk secretaris


Kathedraal Kapittel

 

Proost (voorzitter):

HEH. mgr. dr. Hub Schnackers (kanunnik sinds 1992)

 

Overige kanunniken:

HEH. mgr. dr. Jan Vries
pastoor O.-L.V.-basiliek Maastricht (kanunnik sinds 1997)

ZHE. mgr. dr. Everard de Jong
hulpbisschop (kanunnik sinds 1999)

HEH. Theo van Galen
pastoor van Vijlen, Lemiers en Holset (kanunnik sinds 1999)

HEH. mgr. ing. Rob Merkx
deken van Sittard (kanunnik sinds 2009)

HEH. John Dautzenberg
pastoor-deken van Maastricht (kannunik sinds 2016)

HEH. dr. Lambert Hendriks 
rector grootseminarie Rolduc (kanunnik sinds 2016)

HEH Peter van der Horst
pastoor van de parochiefederatie Vincentius Helden-Panningen (kanunnik sinds 2021)

HEH Lic. Harry Quaedvlieg
vicaris-generaal van het bisdom Roermond (kanunnik sinds 2021)

HEH mgr. René Maessen
vicaris-generaal van het bisdom Roermond  (kanunnik 2005 - 2020, tijdelijk herbenoemd in 2021)

HEH. Lic. Alexander de Graaf Woutering
pastoor-deken van Roermond. plebaan van de kathedraal (kanunnik sinds 2021)
 


Ere-kanunniken 
(betreft eretitel, geen bestuurlijke bevoegdheid)

HEH. mgr. drs. André Franssen
(oud-bisschoppelijk vicaris)

ZHE. mgr. dr. Jos Punt
(oud-kanunnik en oud-bisschoppelijk vicaris Roermond, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam)

HEH. mgr. drs. Jos Schreurs
(oud-kanunnik en deken van Schinnen-Geleen)

HEH. mgr. Frans Vroemen
(oud-bisschoppelijk vicaris)

HEH. mgr. dr. Theo Willemssen
(oud-kannunik en oud-bisschoppelijk vicaris en emeritus-deken van Roermond)