Social Media

Bestuursorganen

Geplaatst op: 30-11--0001

Het bisdom Roermond wordt in de eerste plaats bestuurd door de bisschop. Van 8 december 2018 tot 10 augustus 2023 was dat Mgr. drs. Harrie Smeets. Sinds 10 agustus 2023 is de zetel vacant en wordt het bisdom bestuurd door diocesaan administrator Mgr. René Maessen. 

Een bisschop wordt doorgaans bijgestaan door een staf. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van het bisdom. Het Kathedraal Kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Daarnaast zijn er nog enkele andere adviesorganen.


Staf van het diocesaan bestuur

HEH. mgr. R.H.M. (René) Maessen 
diocesaan administrator 

ZHE. mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong
hulpbisschop en algemeen gedelegeerde

HEH. Lic. H.M.H. (Harry) Quaedvlieg
algemeen gedelegeerde

HEH. mgr. W.W.H.G van Rens
gedelegeerde voor emeriti en zieke priesters en diakens

HEH. V.H.T. (Vincent) Goulmy
gedelegeerde voor missiezaken

HEH. drs. E. (Ed) Smeets
gedelegeerde voor liturgie en kerkmuziek

HEH. dr. L.J.M. (Lambert) Hendriks
rector Grootseminarie Rolduc

drs. ing. F.L.G. (Frank) Hamers
algemeen econoom

mr. Lic. G.H. Gerrit Smulders
kanselier/ambtelijk secretaris

M.A.E.A. (Matheu) Bemelmans
woordvoerder/communicatieadviseur


Kathedraal Kapittel

 

Proost (voorzitter):

HEH. mgr. dr. Jan Vries
pastoor O.-L.V.-basiliek Maastricht (kanunnik sinds 1997)

 

Overige kanunniken:

ZHE. mgr. dr. Everard de Jong
hulpbisschop (kanunnik sinds 1999)

HEH. Theo van Galen
pastoor parochiefederatie Meerssen (kanunnik sinds 1999)

HEH. mgr. ing. Rob Merkx
pastoor-deken van Sittard (kanunnik sinds 2009)

HEH. John Dautzenberg
pastoor-deken van Maastricht (kannunik sinds 2016)

HEH. dr. Lambert Hendriks 
rector grootseminarie Rolduc (kanunnik sinds 2016)

HEH. Peter van der Horst
pastoor parochiefederatie Vincentius te Helden-Panningen (kanunnik sinds 2021)

HEH. Lic. Harry Quaedvlieg
algemeen gedelegeerde bisdom Roermond (kanunnik sinds 2021)

HEH. Lic. Alexander de Graaf Woutering
pastoor-deken van Roermond en plebaan van de kathedraal (kanunnik sinds 2021)
 


Ere-kanunniken 
(betreft eretitel, geen bestuurlijke bevoegdheid)

HEH. mgr. drs. André Franssen
(oud-bisschoppelijk vicaris)

ZHE. mgr. dr. Jos Punt
(oud-kanunnik en oud-bisschoppelijk vicaris Roermond, emeritus-bisschop van Haarlem-Amsterdam)

HEH. mgr. W. van Rens
(oud-kanunnik en voormalig deken van Sittard)

HEH. mgr. dr. Hub Schnackers
(emeritus vicaris-generaal en oud-pastoor Vlodrop)

HEH T. Storcken
(oud-kanunnik, oud-bisschoppelijk vicaris voor missiezaken, religieuzen en interreligieuze dialoog, emeritus-pastoor)

HEH. mgr. Frans Vroemen
(oud-bisschoppelijk vicaris)