Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Laatste nieuws

Bisschop krijgt Vredeslicht van scouts

19-12-2018

Bisschop Harrie Smeets heeft woensdagmiddag in het bisschopshuis in Roermond het Vredeslicht in ontvangst genomen van twee scouts, die verbonden zijn aan Vredeslicht Nederland. Bjorn Janssen en Naomi Fleurkens zijn ook lid van Scouting de Peelspeurders uit Venray en kennen de bisschop nog uit zijn tijd als deken. De afgelopen jaren hebben zij steeds samen met hem het vredeslicht naar Venray gebracht. 

Lees verder »

Bisschoppelijke vieringen rond Kerstmis

19-12-2018

Bisschop Harrie Smeets en hulpbisschop Everard de Jong vieren Kerstmis op diverse plekken in het bisdom. Zo zijn er bisschoppelijke vieringen in de kathedraal van Roermond, de Servaasbasiliek in Maastricht en in Merkelbeek, Nieuwenhagerheide en de abdij van Lilbosch.

Lees verder »

Vredeslicht uit Bethlehem bereikt Limburg

14-12-2018

Steeds meer parochies in Limburg werken mee aan de actie ‘Vredeslicht’. Dit initiatief ontstond zo’n dertig jaar geleden in Oostenrijk. Het was nota bene een Limburgse scoutinggroep die het in Nederland introduceerde.

Lees verder »

Bisschop zingt op tv 'Vijf broden en twee vissen'

14-12-2018

Bisschop Harrie Smeets heeft donderdagavond bij L1 spontaan live gezongen. Hij deed dit tijdens de eindshow van het programma Samen voor de voedselbank

Lees verder »

Pastoor Pisters in 'Andere Tijden' 

13-12-2018

Het televisieprogramma over geschiedenis Andere Tijden zendt maandag 17 december een reportage uit over pastoor René Pisters van Simpelveld. 

Lees verder »

Nieuw boek Mgr. De Jong over wijsgerige ethiek

13-12-2018

dens de ‘diesviering’ (verjaardag) van het grootseminarie Rolduc is vrijdag 7 december een nieuw boek van hulpbisschop Everard de Jong verschenen. In dit boek ‘Wijsgerige ethiek' gaat Mgr. De Jong vanuit een filosofisch perspectief in op de vraag wat goed leven is. De hulpbisschop is ook docent filosofie aan

Lees verder »

Bisschop: 'Grote dank aan allen'

13-12-2018

Mgr. Harrie Smeets kijkt met grote vreugde en dankbaarheid terug op de dag van zijn bisschopswijding, afgelopen zaterdag. Hij schrijft dat in een persoonlijk dankwoord. De bisschop richt zich tot allen die meegeholpen hebben de dag voor te bereiden, maar ook tot iedereen die op enigerlei wijze meegeleefd heeft. 

Lees verder »

Slotwoord mgr. Smeets

09-12-2018

"Lopen jij. Goed bidden. En gedráág je." Die woorden van zijn moeder tijdens de processie 50 jaar geleden, heeft de nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets, goed in zijn oren geknoopt. Zo zei hij gisteren in zijn slotwoord in een overvolle Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hij hoorde de echo van die woorden terug in de teksten van de bisschopswijding die hij zaterdag 8 december mocht ontvangen. Lees de volledige tekst van het slotwoord van Mgr. Smeets.

Lees verder »

Zaterdag wijding nieuwe bisschop

07-12-2018

In de kathedraal in Roermond is vandaag hard gewerkt om de kerk in gereedheid te brengen voor de wijdingsplechtigheid van de nieuwe bisschop. Morgen – zaterdag 8 december – wordt Mgr. Harrie Smeets tot bisschop gewijd en zal hij de leiding van het Limburgse bisdom op zich nemen. Bij de viering worden zo’n 1200 gasten verwacht.

 

Lees verder »

Mgr. Smeets krijgt staf van oud-missiebisschop

06-12-2018

De bisschopsstaf die Mgr. Smeets zaterdag officieel wordt overhandigd, is een cadeau van zijn vorige parochie in Venray. Donderdagavond mocht hij hem alle even vasthouden. Twee leden van het kerkbestuur kwamen de staf in Roermond aanbieden. 

Lees verder »

Rozenkransgebed voor vrede in Susteren

05-12-2018

Het landelijke initiatief ‘Verenigd in gebed voor vrede’ doet op zaterdag 8 december Susteren aan. Die avond is de kerk van Mariaveld de centrale plek waar de rozenkrans wordt gebeden. De afgelopen maanden is dit steeds in een ander bisdom gebeurd. 

Lees verder »

Adventsboodschap: Jezus toelaten in je leven

05-12-2018

Diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers hoopt dat Mgr. Harrie Smeets als nieuwe bisschop van Roermond veel mensen weet te bezielen om Jezus toe te laten in hun leven. Dat schrijft de tijdelijk bestuurder van het bisdom Roermond in zijn Adventsboodschap, die komend weekeinde in alle kerken in Limburg wordt voorgelezen of gepubliceerd. 

Lees verder »

Benoemingen Bisdom Roermond

05-12-2018

Diocesaan administrator Mgr. Dr. H. Schnackers heeft de volgende personen in het bisdom Roermond een pastorale benoeming gegeven.

Lees verder »

Mgr. René Maessen nieuwe vicaris-generaal bisdom Roermond

02-12-2018

Mgr. R. H.M. (René) Maessen wordt de nieuwe vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Bisschop-elect. Mgr. Harrie Smeets heeft hem gevraagd die functie vanaf 8 december op zich te nemen. Een vicaris-generaal is in het bestuur van een bisdom de rechterhand van de bisschop. De benoeming van Maessen geldt in principe voor een periode van drie jaar.  

Lees verder »

Bisschopswapen Mgr Smeets gepresenteerd

02-12-2018

Het is een goed gebruik dat een bisschop een eigen persoonlijk wapen voert. Dit wapenschild hangt onder meer op de bisschopszetel in de kathedraal (bisschopskerk), als teken dat de zetel ‘bezet’ is. Verder wordt het wapen gebruikt als briefhoofd bij officiële documenten van de bisschop. Het wapen van Mgr. Smeets is ontworpen door René Vroomen uit Echt. Hij is voorzitter van de Limburgse Commissie voor Heraldiek & Banisitiek. Onlangs heeft hij zijn ontwerp aan de nieuwe bisschop aangeboden

Lees verder »

Bijzonderheden tijdens bisschopswijding

02-12-2018

De wijding van mgr. Harrie Smeets tot bisschop vindt op zaterdag 8 december plaats tijdens een plechtige eucharistieviering. Naast de gebruikelijke liturgie, die in elke heilige mis wordt gevierd, worden er ook enkele handelingen verricht die specifiek zijn voor een bisschopswijding. Dit zijn onder meer:

Lees verder »

Wijding Mgr. Harrie Smeets belooft bijzondere viering te worden

02-12-2018

De wijding en installatie van Mgr. Harrie Smeets (58) tot bisschop van Roermond belooft een bijzondere viering te worden. Bij de wijdingsplechtigheid op zaterdag 8 december in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond zijn maar liefst 24 bisschoppen aanwezig, onder wie twee kardinalen. Verder worden er bijna 150 priesters, 33 diakens en 99 acolieten en seminaristen verwacht. Ook werken er delegaties Limburgse schutters en leden van broederschappen en de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem aan de viering mee. 

Lees verder »

Heilige Mis in Syro Malabaarse ritus in Heerlen

02-12-2018

In de H.-Hartkerk in de Heerlense wijk Schandelen wordt zondag 9 december de eucharistie gevierd volgens de Syro-Malabaarse ritus. Dat is de wijze waarop de liturgie in sommige delen van India wordt gevierd. De mis wordt opgedragen door bisschop Mathew Arackal en zijn hulpbisschop Jose Pulickal van het bisdom Kanjirapally in Zuid-India.

Lees verder »

Videokanaal Katholiek Leven groeit door

02-12-2018

Na een experimentele periode van drie jaar heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie besloten door te gaan met haar videokanaal katholiekleven.nl. De prestaties en ontwikkelingen van het kanaal zijn geëvalueerd en er ligt een plan voor de komende drie jaar om verder te bouwen op het stramien dat in de eerste drie proefjaren is neergezet. 

Lees verder »

Geen kaarten bisschopswijding meer beschikbaar

02-12-2018

Er zijn geen kaarten meer beschikbaar voor de bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets op zaterdag 8 december in Roermond. Alle ruim 1200 plekken in de Sint-Christoffelkathedraal zijn vergeven. Zelfs de Munsterkerk, waar bijna 300 mensen de viering op een groot scherm kunnen worden gevolgd, is helemaal vol.

Lees verder »