Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

 

 

Laatste nieuws

Paus over Wereldmissiedag: 'Samen met jongeren evangelie aan allen brengen'

02-12-2018

Zondag 21 oktober is Wereldmissiedag. In zijn boodschap voor deze dag richt paus Franciscus zich dit keer met het oog op de synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober in Rome plaatsvindt, tot de jongeren: ‘Samen met jullie wil ik nadenken over de zending die Jezus ons heeft toevertrouwd.’

Lees verder »

Mgr. De Jong vanaf jongerensynode: 'De sfeer is hier goed en opgewekt'

02-12-2018

In Rome vindt in oktober 2018 de bisschoppensynode over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ plaats. Namens Nederland is hulpbisschop Everard de Jong hierbij aanwezig. Hij ervaart zijn deelname positief en waardeert vooral het uitwisselen van kennis over het jongerenpastoraat wereldwijd. Aan de hand van een aantal vragen geeft hij zijn eerste indrukken.

Lees verder »

Laatste pijp gerestaureerd kathedraalorgel geplaatst

02-12-2018

Met enig feestelijk vertoon is vrijdag 12 oktober in Roermond de laatste pijp in het gerestaureerde orgel van de kathedraal geplaatst. Daarmee is de restauratie, die enkel jaren geduurd heeft, zo goed als afgerond. Op een paar duizend euro na is het totale bedrage van acht ton bij elkaar gehaald. In de woorden van deken Rob Merkx: “Alle orgelpijpen zijn nu geplaatst, maar ze zijn nog niet allemaal betaald.” Hij heeft er overigens alle vertrouwen in dat dit binnen afzienbare wel het geval zal zijn. De bisschopskerk beschikt nu weer over een kwalitatief goed orgel.

Lees verder »

Emeritus-bisschop Wiertz blij en dankbaar met opvolger

02-12-2018

Emeritus-bisschop Frans Wiertz is “blij en dankbaar” met de benoeming van deken Harrie Smeets tot zijn opvolger als bisschop van Roermond. “Zijn benoeming is een vreugdevol bericht,” zo laat de oud-bisschop in een reactie weten. De nieuwbenoemde bisschop Smeets heeft woensdagavond in Maastricht een kort bezoek aan Mgr. Wiertz gebracht. Deze zei bij die gelegenheid “een dankbare voorganger te zijn en alle vertrouwen in de toekomst te hebben.” 

Lees verder »

Deken Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond

02-12-2018

Paus Franciscus heeft deken Harrie Smeets (57) van Venray benoemd tot bisschop van Roermond. Dat is woensdag 10 oktober om 12.00 uur gelijktijdig in Rome en Roermond bekend gemaakt. Smeets volgt bisschop Frans Wiertz op, die vorig jaar december terugtrad vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De wijding van Mgr. Smeets tot bisschop is onder voorbehoud voorzien op zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond. 

Lees verder »

Inschrijving Dr. Poelsprijs voor diaconale projecten geopend

02-12-2018

De inschrijving voor de Dr. Poelsprijs 2019 is geopend. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een kleinschalig project in Limburg dat zich op sociaal en diaconaal vlak weet te onderscheiden. Parochies en andere instanties kunnen tot 31 december projecten indienen.

Lees verder »

Bisdom ondersteunt oproep paus om rozenkrans te bidden

02-12-2018

Paus Franciscus heeft deze week alle katholieken opgeroepen om in oktober de rozenkrans te bidden. Het bisdom Roermond ondersteunt die oproep van harte en heeft alle parochies gevraagd zich hierbij aan te sluiten. “Het zou een mooie blijk van verbondenheid met de biddende wereldkerk zijn als we daadwerkelijk gehoor geven aan de oproep van de paus in deze voor de hele kerk soms zware tijden,” aldus bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie Ed Smeets in een bericht dat naar alle pastorale medewerkers in het bisdom is gestuurd.

Lees verder »

Bisdom verspreid ruim 100.000 prentjes nieuwe heiligen

02-12-2018

Bij gelegenheid van de aanstaande heiligverklaring van paus Paulus VI en aartsbisschop Oscar Romero heeft het bisdom Roermond deze week meer dan 100.000 prentjes verspreid. De twee worden op zondag 14 oktober in Rome door paus Franciscus heiligverklaard. 

Lees verder »