Teksten & procedures

Geplaatst op: 30-11--0001

Teksten en beleidsdocumenten van het bisdom Roermond op het gebied van Liturgie en Kerkmuziek.

 

Communieproject 'Ik zing, want ik ben blij'

‘Ik zing, want ik ben blij!’ Zo heet een nieuwe werkmap met liedjes voor de catechese en de viering van de eerste heilige communie, die de Gregoriusvereniging en VNK Limburg hebben samengesteld. De werkmap is bedoeld ter ondersteuning van parochies en werkgroepen die elk jaar de eerste communieviering voorbereiden. Dit weekeinde wordt het project aan een eerste groep gebruikers gepresenteerd. In de map ‘Ik zing, want ik ben blij’ staan catechetische suggesties met aansprekende illustraties en zo’n dertig liedjes met partituur die bij de eerste communie passen. Bij de map hoort ook een CD met de muziek. De map is samengesteld door een werkgroep van mensen uit het werkveld van de kinderzang. De map is te bestellen voor € 12,50

Bestel werkmap eerstecommunie

 

 

Als katholieken afscheid nemen.... 

De kerkelijke uitvaart kent een eigen indeling en opbouw. De gebeden en symbolen zijn zorgvuldig gekozen; ze hebben aandacht voor het verdriet van nabestaanden, maar verwijzen ook altijd naar de verrijzenis en het leven na de dood. In 2017 heeft het bisdom Roermond de achtergronden van een kerkelijke uitvaart nog eens opnieuw beschreven. 

 

Installatie van een nieuwe pastoor/deken

In 2002 heeft het Bisdom Roermond in de serie Liturgische Documentatie een boekje aangereikt voor de ‘Installatie van een nieuwe deken of pastoor’. In verschillende gremia van het bisdom is gevraagd om een herziening hiervan dit boekje. In deze nieuwe uitgave is derhalve een versobering ofwel een vereenvoudiging voorzien, terwijl de gevraagde verplichte onderdelen als zodanig gehandhaafd blijven. 

 

Heilig