Liturgie van de dag

 

VRIJDAG 1 JANUARI 2021. HOOGFEEST VAN DE H.MARIA, MOEDER VAN GOD. OCTAAFDAG VAN KERSTMIS. WERELDVREDESDAG WIT

eerste lezing Num.6,22-27
tussenzang ps.67,2-3.5.6.8  
tweede lezing Gal.4,4-7  
evangelie Lc.2,16-21  

 

ZATERDAG 2 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD. GEDACHTENIS VAN DE HH.BASILIUS DE GROTE EN GREGORIUS VAN NAZIANZE, BISSCHOPPEN EN KERKLERAREN WIT

eerste lezing 1 Joh.2,22-28  
tussenzang ps.98,1,2-3ab,3c-4  
evangelie Joh.1,19-28  

 

ZONDAG 3 JANUARI 2021. HOOGFEEST VAN OPENBARING DES HEREN. DRIEKONINGEN WIT

eerste lezing Jes.60,1-6  
tussenzang ps.72,2.7-8.10-13
tweede lezing Ef.3,2-3a.5-6  
evangelie Mt.2,1-12  

 

MAANDAG 4 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD WIT

eerste lezing 1 Joh.3,22‑4,6  
tussenzang ps.2,7‑8.10‑11  
evangelie Mt.4,12‑17.23‑25  

 

DINSDAG 5 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.GERLACHUS, KLUIZENAAR WIT

eerste lezing 1 Joh.4,7‑10  
tussenzang ps.72,2‑4b.7‑8  
evangelie Mc.6,34‑44  

 

WOENSDAG 6 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD WIT

eerste lezing 1 Joh.4,11‑18  
tussenzang ps.72,2.10.12‑13  
evangelie Mc.6,45‑52  

 

DONDERDAG 7 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD WIT

eerste lezing 1 Joh.4,19‑5,4  
tussenzang ps.72,2.14.15bc.17  
evangelie Lc.4,14‑22a  

 

VRIJDAG 8 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD WIT

eerste lezing 1Joh.5,5-13  
tussenzang ps.147,12-15.19-20  
evangelie Lc.5,12-16  

 

ZATERDAG 9 JANUARI 2021 IN DE KERSTTIJD WIT

eerste lezing 1 Joh.5,14‑21  
tussenzang ps.149,1‑6a.9b  
evangelie Joh.3,22‑30  

 

ZONDAG 10 JANUARI 2021. FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER WIT

eerste lezing Jes.42,1‑4.6‑7  
tussenzang ps.29,1‑4.9‑10  
tweede lezing Hand.10,34‑38  
evangelie Mc.1,7‑11  

 

MAANDAG 11 JANUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.1,1‑6  
tussenzang ps.97,1.2b.6.7c.9  
evangelie Mc.1,14‑20  

 

DINSDAG 12 JANUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.2,5‑12  
tussenzang ps.8,2a.5‑9  
evangelie Mc.1,21‑28  

 

WOENSDAG 13 JANUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.2,14‑18  
tussenzang ps.105,1‑4.6‑9  
evangelie Mc.1,29‑39  

 

DONDERDAG 14 JANUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.3,7‑14  
tussenzang ps.95,6‑11  
evangelie Mc.1,40‑45  

 

VRIJDAG 15 JANUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ARNOLD JANSSEN, PRIESTER WIT

eerste lezing Hebr.4,1‑5.11  
tussenzang ps.78,3.4bc.5‑7  
evangelie Mc.2,1‑12  

 

ZATERDAG 16 JANUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG WIT

eerste lezing Hebr.4,12‑16  
tussenzang ps.19,8‑10.15  
evangelie Mc.2,13‑17  

 

ZONDAG 17 JANUARI 2021. TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing 1 Sam.3,3b‑10.19 
tussenzang ps.40,2.4.7‑10  
tweede lezing 1 Kor.6,13c‑15a.17‑20  
evangelie Joh.1,35‑42  

 

MAANDAG 18 JANUARI 2021 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.5,1‑10  
tussenzang ps.110,14  
evangelie Mc.2,18‑22  

 

DINSDAG 19 JANUARI 2021 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.6,10‑20
tussenzang ps.111,1‑2.4‑5.8.10c  
evangelie Mc.2,23‑28  

 

WOENSDAG 20 JANUARI 2021 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.SEBASTIANUS, MARTELAAR ROOD

eerste lezing Hebr.7,1‑3.15‑17
tussenzang ps.110,1‑4  
evangelie Mc.3,1‑6  

 

DONDERDAG 21 JANUARI IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AGNES, MAAGD EN MARTELARES ROOD

eerste lezing Hebr.7,25-8,6 
tussenzang ps.40,7-10.17  
evangelie Mc.3,7-12  

 

VRIJDAG 22 JANUARI 2021 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Hebr.8,6-13  
tussenzang ps.85,8.10-14  
evangelie Mc.3,13-19  

 

ZATERDAG 23 JANUARI 2021 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG WIT

eerste lezing Hebr.9,2‑3.11‑14  
tussenzang ps.47,2‑3.6‑9  
evangelie Mc.3,20‑21  

 

ZONDAG 24 JANUARI 2021 DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Jona 3,1‑5.10 (B,nr.116,blz.225)(ZM:blz.711)
tussenzang ps.25,4‑9 (B,blz.225)(ZM:blz.711)
tweede lezing 1 Kor.7,29‑31 (B,nr.117,blz.226)(ZM:blz.711)
evangelie Mc.1,14‑20 (B,nr.118,blz.227)(ZM:blz.712)

 

MAANDAG 25 JANUARI 2021 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE BEKERING VAN DE H.APOSTEL PAULUS WIT

eerste lezing Hand.22,3‑16 of Hand.9,1‑22  
tussenzang ps.117  
evangelie Mc.16,15‑18  

 

DINSDAG 26 JANUARI 2021 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.TIMOTEUS EN TITUS, BISSCHOPPEN WIT

eerste lezing 2 Tim.1,1‑8 of Tit.1,1‑5  
tussenzang ps.96,1.2a,2b-3,7-8a,10
evangelie Luc.10,1-9

 

WOENSDAG 27 JANUARI 2021 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANGELA MERICI, MAAGD WIT

eerste lezing Hebr.10,11‑18  
tussenzang ps.110,1‑4   
evangelie Mc.4,1‑20  

 

DONDERDAG 28 JANUARI 2021 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.THOMAS VAN AQUINO, PRIESTER EN KERKLERAAR WIT

eerste lezing Hebr.10,19‑25  
tussenzang ps.24,1‑4ab.5‑6  
evangelie Mc.4,21‑25  

 

VRIJDAG 29 JANUARI 2021 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. GROEN

eerste lezing Hebr.10,32‑39  
tussenzang ps.37,3‑6.23‑24.39‑40  
evangelie Mc.4,26‑34  

 

ZATERDAG 30 JANUARI 2021 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG WIT

eerste lezing Hebr.11,1‑2.8‑19  
tussenzang Lc.1,69‑75  
evangelie Mc.4,35‑41  

 

ZONDAG 31 JANUARI 2021. VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR GROEN

eerste lezing Deut.18,15‑20  
tussenzang ps.95,1‑2.6‑9  
tweede lezing 1 Kor.7,32‑35  
evangelie Mc.1,21‑28  

 

MAANDAG 1 FEBRUARI 2021 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Hebr.11,32‑40 
tussenzang ps.31,20‑24 
evangelie Mc.5,1‑20  

 

DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL/MARIA LICHTMIS | WIT

eerste lezing Mal. 3,1‑4 
tussenzang ps.24,7‑10 
tweede lezing Hebr. 2,14‑18 
evangelie Lc.2,22‑40 of:22‑32  

 

WOENSDAG 3 FEBRUARI 2021 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR | ROOD

eerste lezing Hebr.12,4‑7.11‑15 
tussenzang ps.103,1‑2.13‑14.17‑18a
evangelie Mc.6,1‑6  

 

DINSDAG 4 FEBRUARI 2020 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Hebr.12,1‑4 
tussenzang ps.22,26b‑32 
evangelie Mc.5,21‑43

 

VRIJDAG 5 FEBRUARI 2021 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AGATHA, MAAGD EN MARTELARES | ROOD

eerste lezing Hebr.13,1‑8 
tussenzang ps.27,1.3.5.8b‑9abc 
evangelie Mc.6,14‑29  

 

ZATERDAG 6 FEBRUARI 2021 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PAULUS MIKI EN GEZELLEN. MARTELAREN | ROOD

eerste lezing Hebr.13,15‑17.20‑21
tussenzang ps.23,1‑6 
evangelie Mc.6,30‑34  

 

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021. VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Job 7,1‑4.6‑7 
tussenzang ps.147,1‑6 
tweede lezing 1Kor.9,16‑19.22‑23
evangelie Mc.1,29‑39  

 

MAANDAG 8 FEBRUARI 2021 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Gen.1,1‑19 
tussenzang ps.104,1‑2a.5‑6.10.12.24.35c
evangelie Mc.6,53‑56  

 

DINSDAG 9 FEBRUARI 2021 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Gen.1,20‑2,4a
tussenzang ps.8,4‑9 
evangelie Mc.7,1‑13  

 

WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE SCHOLASTICA, MAAGD | WIT

eerste lezing Gen.2,4b‑9.15‑17
tussenzang ps.104,1‑2a.27‑28.29b‑30
evangelie Mc.7,14‑23

 

DONDERDAG 11 FEBRUARI 2021 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES | WIT

eerste lezing Jes.66,10-14c 
tussenzang Judit 13,18bcde-20abc 
evangelie Joh.2,1-11  

 

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2021 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Gen.3,1‑8 
tussenzang ps.32,1‑2.5‑7 
evangelie Mc.7,31‑37  

 

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG | WIT

eerste lezing Gen.3,9‑24 
tussenzang ps.90,2‑6.12‑13 
evangelie Mc.8,1‑10

 

ZONDAG 14 FEBRUARI 2021. ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Lev.13,1‑2.45‑46 
tussenzang ps.32,1‑2.5.11 
tweede lezing 1Kor.10,31‑11,1 
evangelie Mc.1,40‑45

 

MAANDAG 15 FEBRUARI 2021 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Gen.4,1‑15.25 
tussenzang ps.50,1.8.16bc‑17.20‑21 
evangelie Mc.8,11‑13  

 

DINSDAG 16 FEBRUARI 2021 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR | GROEN

eerste lezing Gen.6,5‑8;7,1‑5.10
tussenzang ps.29,1a.2‑4.9b‑10 
evangelie Mc.8,14‑21

 

WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021. ASWOENSDAG. BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Joel 2,12‑18 
tussenzang ps.51,3‑6a.12‑14.17
tweede lezing 2Kor.5,20‑6,2 
evangelie Mt.6,1‑6.16‑18

 

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021 NA ASWOENSDAG | PAARS

eerste lezing Deut.30,15‑20 
tussenzang ps.1,1‑4.6 
evangelie Lc.9,22‑25  

 

VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021 NA ASWOENSDAG | PAARS

eerste lezing Jes.58,1‑9a 
tussenzang ps.51,3‑6a.18‑19 
evangelie Mt.9,14‑15

 

ZATERDAG 20 FEBRUARI 2021 NA ASWOENSDAG PAARS

eerste lezing Jes. 58,9b‑14 
tussenzang ps.86,1‑6 
evangelie Lc.5,27‑32

 

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021. EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Gen.9,8-15 
tussenzang ps.25,4-9 
tweede lezing 1 Petr.3,18-22 
evangelie Mc.1,12-15

 

MAANDAG 22 FEBRUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. FEEST VAN SINT PETRUS’ STOEL | WIT

eerste lezing 1 Petr.5,1‑4 
tussenzang ps.23,1‑6
evangelie Mt. 16,13‑19  

 

DINSDAG 23 FEBRUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Jes.55,10‑11 
tussenzang ps.34,4‑7.16‑19 
evangelie Mt.6,7‑15

 

WOENSDAG 24 FEBRUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Jona 3,1-10 
tussenzang ps.51,3 -4.12-13.18 -19 
evangelie Lc.11,29 -32

 

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Ester 4,1.11.12.17-19
tussenzang ps.138,1‑3.7c‑8 
evangelie Mt.7,7‑12

 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Ez.18,21‑28 
tussenzang ps.130,1‑8
evangelie Mt.5,20‑26

 

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD | PAARS

eerste lezing Deut.26,16‑19 
tussenzang ps.119,1‑2.4‑5.7‑8 
evangelie Mt.5,43‑48

 

ZONDAG 28 FEBRUARI 2021. TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD PAARS

eerste lezing Gen.22,1‑2.9a.10‑13.15‑18 
tussenzang ps.116,10.15‑19 
tweede lezing Rom.8,31b‑34 
evangelie Mc.9,2‑10