Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Oud-pastoor Jan Prins overleden

In de trappistenabdij Onze-Lieve-Vrouw van Koningshoeven is op dinsdag 31 maart broeder Johannes Prins overleden. In ons bisdom is hij bekend als pastoor Jan Prins van diverse parochies en kortstondig deken van Tegelen.  

Broeder Johannes werd op 23 september 1938 in Schiedam geboren. Op 10 juni 1973 ontving hij priesterwijding. Met ingang van 1 augustus van dat jaar werd hij benoemd tot kapelaan van de parochie H. Petrus in Maastricht-Sint Pieter. Per 1 oktober 1978 werd hij benoemd tot kapelaan van de H.-Martinusparochie in Weert. Vervolgens werd hij met ingang van 1 oktober 1980 benoemd  tot pastoor van de parochie H. Jozef in Tegelen.

Per 1 juni 1985 werd Prins benoemd tot deken van Tegelen en pastoor van de H.-Martinusparochie aldaar. Dit bleef hij tot 21 oktober van dat jaar om vervolgens per 15 oktober 1986 tot pastoor van de parochie H. Martinus in Welten te worden benoemd. Met ingang van 15 maart 1992 werd Prins benoemd tot pastoor van de parochie HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus in St.-Odiliënberg. Met ingang van 1 februari 1997 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochie H. Andreas in Melick. Dit bleef hij totdat hij per 15 juni 2004 eervol ontslag kreeg en met emeritaat ging. Vanuit zijn emeritaat trad hij op 1 juli 2013 in bij de trappisten in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot. Daar legde hij op 8 december 2018 zijn eeuwige geloften af.

Door de coronamaatregelen vindt de uitvaart in de abdij en de begrafenis op het kloosterkerkhof in besloten kring plaats. Op een later tijdstip zal een herdenkingsdienst worden gehouden.