Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we in de Goede Week 28 maart t/m 3 april 2021?

Zondag 28 maart: Palmzondag | Begin van de Goede Week

Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de week waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood veroordeeld wordt, wordt Hij als een koning binnengehaald en met palmen toegejuicht. De wereld ziet deze week vooral een mislukte koning. Maar voor gelovigen is Christus degene die de dood overwon. De wuivende palmtakken van de intocht worden zo de palmen van de overwinning. Na een week van veel menselijke ontrouw en trouw breekt uiteindelijk de Paasmorgen aan.

Lees verder >>>

 

Dagen van de Goede week

In de Goede Week staat het lijden en sterven van Christus centraal. Het is belangrijk om hierbij stil te staan en daarom vervallen in deze week alle andere liturgische feesten en gedenkdagen.

 

Woensdag 31 maart: Chrismamis

Op de vooravond van Witte Donderdag vindt in ons bisdom de chrismamis plaats. In deze viering, die maar één keer per jaar plaatsvindt, zegent de bisschop de heilige oliën die in parochies worden gebruikt voor het toedienen van de sacramenten als doop, vormsel of het sacrament van de zieken. Tijdens de chrismamis vernieuwen de priesters ook hun wijdingsbelofte. Normaal gesproken is dit een zeer goed bezochte viering, waarin vele tientallen priesters en honderden vertegenwoordigers van parochies deelnemen. Vanwege de coronamaatregelen is de viering dit jaar in kleine kring.

 

Donderdag 1 april:  Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het zogeheten Triduum Sacrum, de drie heilige dagen vóór Pasen. Het Triduum begint met de herdenking van het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie. Tijdens deze viering kan een ritueel van voetwassing plaatsvinden, als herinnering aan het feit de Jezus de voeten van zijn leerlingen waste. Aan het einde van de viering wordt het Allerheiligste overgebracht naar een zijaltaar. Het tabernakel blijft leeg tot aan de Paaswake op zaterdag.

 

Vrijdag 2 april:  Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag waarop het sterven van Christus wordt herdacht. Dit is de enige dag in het jaar waarop géén eucharistie wordt gevierd. Wel wordt doorgaans ’s middag om 15.00 uur de kruisweg gebeden. Dit is een viering waarin in veertien etappes het lijden en sterven van Christus wordt gevolgd. In veel kerken is dit ook in kunstwerken uitgebeeld. Op de avond van Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal voorgelezen en vindt verering van het kruis plaats.

 

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag/Stille Zaterdag

Na het sterven van Christus op Goede Vrijdag is het stil. Er luiden geen klokken meer, er branden geen kaarsen meer en er vinden in principe geen vieringen meer plaats tot aan de Paaswake. Het is de stilte van de dood. In de Paaswake verandert dit. Er wordt nieuw licht ontstoken en er wordt nieuw doopwater gezegend. De gelovigen hernieuwen hun doopbelofte en daarna kan weer samen eucharistie worden gevierd. De Paaswake is altijd een zeer indrukwekkende viering, met veel lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, het ene kleine vlammetje (Licht van Christus) dat zich over alle aanwezigen verspreidt, waardoor uiteindelijk iedereen een brandende kaars in de hand heeft. Ook de klokken gaan tijdens de viering weer luiden. Het wordt Pasen.