Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 11 t/m 17 april 2021?

Zondag 11 april: 2e Zondag van Pasen/Beloken Pasen | Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De zondag na Pasen wordt van oudsher Beloken Pasen genoemd. In 2000 voegde paus Johannes Paulus II hier een nieuwe titel aan toe: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze naam is afgeleid van de verschijningen van Christus die de heilige Poolse zuster Faustyna Kowalska in jaren dertig van de vorige eeuw had en waarvan zij een beroemd geworden schilderij maakte.

Lees verder >>>

 

Maandag 12 april: H. Egbertus

Het feest van de heilige bisschop Egbertus van Iona wordt op verschillende dagen gevierd, in Nederland op 12 april. Volgens de overlevering werd hij in 639 geboren in de Engelse landstreek Northumbrië. Hij werd monnik in Lindisfarne en verhuisde naar klooster Rathelmigisi in het Ierse district Connaught. Later werd hij abt van het klooster Rathmelsigi. Een van zijn bekendste leerlingen was de heilige Willibrord, de latere eerste bisschop van Utrecht.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 13 april: H. Martinus I, paus en martelaar

Paus Martinus moet niet verward worden met zijn beroemde naamgenoot Martinus van Tours. hij leefde in de 7e eeuw in Italië. Hij werkte voor paus Theodorus I, die hem onder meer als speciale afgezant naar Constantinopel stuurde. In juli 649 werd Martinus zelf tot paus gekozen. Hij staat bekend om zijn liefde voor de armen en zijn zorg voor de gelovigen, maar meer nog om zijn ijver de geloofsschat te bewaren. Hij nam duidelijk stelling tegen ketterijen. Dat bracht hem in conflict met de keizer, die hem gevangen zette en na allerlei ontberingen naar de Krim verbande. Daar overleed hij in 655. Hij wordt gezien als de laatste paus-martelaar. In verleden werd zijn feest gevierd op 12 november, een dan na die van zijn beroemde naamgenoot dus. Om verwarring te voorkomen werd paus Martinus in Nederland ook wel Sint-Kruk genoemd (naar het model van zijn bisschopsstaf). In sommige kinderliedjes komt dit nog terug: “Vandaag is ’t Sint-Maarten en morgen Sinte-Kruk.” Bij de vernieuwing van de liturgie in 1969 is de feestdag naar 13 april verplaatst.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 16 april: H. Bernadette Soubirous

Bernadette Soubirous is het herderinnetje dat in 1858 in het toen onbekende plaatsje Lourdes in Frankrijk maar liefst achttien keer een verschijning van Maria zag. De verschijningen werden nog tijdens het leven Bernadette erkend en Lourdes groeide uit tot het bekendste Mariabedevaartoord ter wereld. Zelf trok Bernadette zich na de verschijningen terug. Ze trad in bij de zusters van Liefde in Nevers. Ze overleed in 1879 en werd in 1933 heilig verklaard. In Franstalige landen wordt haar feest gevierd op 18 februari, een week na de eerste verschijningsdatum, in Nederland op 16 april, tevens feestdag van de heilige Benedictus Joseph Labre, de patroonheilige van de brancardiers in Lourdes.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 17 april: H. Landricus

De heilige Landricus leefde zeer waarschijnlijk in de zevende eeuw in wat nu België heet. Zijn ouders Vincentius en Waldetrudis en zijn broer Dentelinus zijn ook heilig verklaard. Zijn vader stichtte diverse benedictijner abdijen. Landricus werd priester en bisschop en later abt van een van abdijen van zijn vader. Hij stierf, zoals dat heet, in een geur van heiligheid. In Limburg is de Landricuskerk in Echt naam hem vernoemd.

Foto: Beeld van de heilige Landricus in de naar hem vernoemde kerk in Echt