Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 20 mei tot en met 5 juni 2021?

 

Zondag 30 mei: H. Drie-eenheid

In kinderen zijn vaak trekken van hun ouders te herkennen. Bij Jezus is dat niet anders. Sterker nog: Hij is volledig één met zijn Vader. Hun heilige Geest hebben we met Pinksteren ontvangen. Die zorgt ervoor dat wij in ons eigen leven trekken van de Drie-ene God mogen ontdekken.

Lees  verder >>>

 

Maandag 31 mei: Maria Visitatie

Op de laatste dag van de Mariamaand mei viert de Kerk het feest van Maria Visitatie. Daar zit het woord ‘visite’ in. Dat is het precies wat het feest inhoudt: het bezoek van de zwangere Maria aan haar eveneens zwangere nicht Elisabeth.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 1 juni: H. Justinus, martelaar

Justinus werd rond het jaar 100 geboren in de plaats Flavia-Neapolis (het bijbelse Sichem, tegenwoordig Nablus). Hij bezocht filosofenscholen. Pas toen hij in contact kwam met de leer van de christenen, had hij het gevoel op het goede spoor te zijn. Na zijn doop verzorgde hij onder meer rondleidingen voor medechristenen die de heilige plaatsen in zijn geboorteland kwamen bezoeken. Justinus zou de geboortegrot van Jezus hebben aangewezen. Hij werd ter dood veroordeeld, omdat hij weigerde aan de Romeinse goden te offeren.

Lees verder >>>

 

Woensdag 2 juni:  HH. Marcellinus en Petrus

Marcellinus werkte in de 3e eeuw als priester in Rome. Petrus was zijn leerling. Beiden werden gearresteerd tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus en terechtgesteld. Hun resten werden bijgezet in de catacomben. In Limburg is één parochie naar hen vernoemd: in Oud-Geleen. Daarnaast dragen diverse schutterijen hun namen.

Lees verder >>>

 

Donderdag 3 juni: Sacramentsdag / HH. Carolus Lwanga en gezellen

In de Wereldkerk wordt op de tweede donderdag na Pinksteren Sacramentsdag gevierd. In Nederland doen we dat komende zondag. Daarom vandaag aandacht voor de heilige Carolus en andere martelaren van Oeganda. In de jaren 1885-1887 liet de lokale vorst van Oeganda 22 tot het christendom bekeerde jonge mannen levend verbranden, één van hen was Charls Lwanga. Er was een lange periode van onderdrukking en geweld aan vooraf gegaan.

Lees verder >>>

 

Vrijdag 4 juni: H. Quirinus

Bisschop Quirinus werd in het jaar 303 omwille van zijn geloof in Christus met een molensteen om de hals verdronken in de rivier de Rába, in de buurt van Sabaria (nu: Szombathely in West-Hongarije). Volgens de legende bleef hij ondanks de molensteen om zijn hals drijven en sprak hij het volk op de over bemoedigend toe. Pas toen hij er zelf in een gebed uitdrukkelijk vroeg, begon hij te zinken en vond hij de dood. Zo vertelt de legende.

Lees verder >>>

 

Zaterdag 5 juni:  H. Bonifatius

Een van de bekendste grondleggers van het christendom in Nederland én Duitsland was de heilige bisschop Bonifatius. Hij kwam oorspronkelijk uit Engeland. Net als Willibrordus maakte hij de oversteek naar ‘land van de Friezen’ om hen te bekeren. Dat werd geen succes en dus trok hij verder naar Duitsland. Hij ging ook naar Rome, waar hij tot bisschop werd gewijd. In 732 werd hij bisschop van het hele Germaanse missiegebied, met zijn zetel in Mainz. Hij staat bekend als de apostel van Duitsland. Later trok hij zich terug in Fulda. Van daaruit maakte hij in 754 ook de missiereis die hem noodlottig zou worden, want hij werd samen met 52 andere monniken bij Dokkum vermoord.

Lees verder >>>

 

Illustratie: Afbeelding van de zwangere Maria en Elisabeth (Maria Visitatie) in de H. Drievuldigheidskerk in Landgraaf-Rimburg.