Zakelijke Diensten

De Dienst Economie & Bouwzaken verricht dienstverlenende en ondersteunende werkzaamheden op de volgende terreinen: bouwzaken, financieel-economische zaken, juridische zaken, administratie, automatisering, archiefbeheer en personeelszaken.

De dienst verricht deze werkzaamheden op grond van de uit de Codex (kerkelijk wetboek) voor bepaalde handelingen vereiste bisschoppelijke goedkeuring. Daarnaast verricht de dienst haar adviserende en ondersteunende werkzaamheden op verzoek van parochies, het bisdom, de met het bisdom verbonden instellingen en kloosters.

 

De Dienst Economie & Bouwzaken is gehuisvest in de kantoren van het bisdom op het adres:
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond.
T: (0475) 386888
F: (0475) 331944
E: stuur e-mail naar Dienst Economie & Bouwzaken

 

Algemeen Econoom

De Dienst Economie & Bouwzaken staat onder leiding van algemeen-econoom Frank Hamers. 

T: (0475) 386751
E: stuur e-mail naar algemeen-econoom 

 

Administratie

De afdeling Administratie is verantwoordelijk voor de financiële administratie van het bisdom en van een aantal met het bisdom verbonden instellingen. Deze afdeling verzorgt ook de salarisadministratie voor een aantal parochies. Hoofd van de afdeling is Patrick Bastings, tel. 0475-386769, stuur e-mail.
Met vragen omtrent salarisadministratie kan men zich wenden tot Wim Hukkelhoven tel. 0475-386757, stuur e-mail

 

Archief

In het archief van het bisdom Roermond worden alle documenten bewaard die van belang zijn voor de ontwikkeling van de kerk in Limburg. De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het bisdom werd opgericht. Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.
Lees meer over het archief van het bisdom Roermond 

Archivaris:
drs. Mart Bohnen, tel. 0475-386775, e-mail

 

Bouwzaken

De afdeling Bouwzaken, Kunst en Cultuur verricht dienstverlenende en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van bouwzaken, kunst en cultuur ten behoeve van parochies. De afdeling is betrokken bij het in goede staat van onderhoud houden of brengen van kerkgebouwen, overige gebouwen, begraafplaatsen en terreinen. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met (her)inrichting en (ver)bouw van kerkgebouwen of de begeleiding van herbestemming van kerkgebouwen. Ook zet de afdeling zich in voor het verantwoord beheer van kerkelijk kunstbezit.

Bouwadviseur:
Ing. Michel van Sloun, tel. 0475-386783, stuur e-mail 

 

Financieel Economische Zaken

De afdeling Financieel Economische Zaken ondersteunent parochies, kerkelijke instellingen en religieuze instituten op financieel-economisch vlak. De afdelding adviseert ook op het gebied van donaties, de jaarlijkse Actie Kerkbalans en misstipendia

Financieel-economisch adviseur:
Peter Peeters, tel. 0475-386764, stuur e-mail

 

Interne Zaken

De afdeling Interne Zaken zorgt voor het personeelsbeleid van de lekenmedewerkers van het bisdom Roermond. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening.

Hoofd Interne Zaken
drs. Geert Moonen RC, tel. 0475-386772, stuur e-mail

 

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken ondersteunt het bisdom, verbonden instellingen, parochies en andere met de kerk verbonden instituten op juridisch terrein.

Medewerker:
mr. Johnn Rutten, tel. 0475-386768, stuur e-mail
mr. Karin Mingels, tel. 0475-386745, stuur e-mail

 

Secretariaat en Receptie

De afdeling Secretariaat en Receptie van de Dienst Economie en Bouwzaken ondersteunt de Algemeen Econoom en de zakelijke afdelingen op secretarieel gebied.

T: (0475) 386888
E: stuur e-mail

 

Overige taakvelden en regelingen