Adressen

De receptie van het bisdom Roermond is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 13.45 uur. Medewerkers zijn 's middags rechtstreeks bereikbaar op hun doorkiesnummer. 

 

Bisdom Roermond

Postadres 
Postbus 470
6040 AL  Roermond
T: (0475) 386888
F: (0475) 331944
E: stuur e-mail naar het bisdom
W: www.bisdom-roermond.nl 

 

Bezoekadressen

Bestuurssecretariaat
Bisschop Mgr. drs. H. Smeets
Paredisstraat 10
6041 JW  Roermond
T: (0475) 386740
F: (0475) 336285
E: stuur e-mail naar bisschop H. Smeets 
E: stuur e-mail naar kanselier G. Smulders

Hulpbisschop Mgr. dr. E. de Jong
T: (0475) 386846
E: stuur e-mail naar hulpbisschop E. de Jong

Vicaris-generaal/waarnemend bestuurder Mgr. R. Maessen
T: (0475) 386746
E: stuur e-mail naar vicaris-generaal

Vicaris-generaal H. Quaedvlieg
T: (045) 386 846
E: stuur e-mail naar vicaris-generaal

Vicaris Mgr. W. van Rens
E: stuur e-mail naar vicaris W van Rens

 

Dienst Economie en Bouwzaken
Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
T: (0475) 386888
F: (0475) 331944
E: stuur e-mail naar de Dienst E&B

 

Dienst Pers en Communicatie 
Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
T: (0475) 386891
E: stuur e-mail naar persdienst

 

Dienst Liturgie en Kerkmuziek
Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
T: (0475) 386846
E: stuur e-mail naar de Dienst Liturgie en Kerkmuziek

 

Missiebureau
Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
T: (0475) 386880
E: stuur e-mail naar het Missiebureau

 

Officialaat/Kerkelijke Rechtbank
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
T: (0475) 386752
E: stuur e-mail naar het Officialaat

 

Opleidingen
Grootseminarie Rolduc (priesteropleiding) 
Theologisch Instituut Rolduc (opleiding diakens, pastorale werkers, geestelijk verzorgers, catecheten)
Heijendallaan 82
6464 EP Kerkrade
T: (045) 5466930
F: (045) 5466927
E: stuur e-mail naar de rector van de opleidingen


Missionair seminarie Redemptoris Mater (priesteropleiding)
Blankenberg 1
6267 NN Cadier en Keer
T: (043) 3113098
E: stuur e-mail naar Redemptoris Mater

 

Overige adressen

 

Abdij Rolduc
Het eeuwenoude abdijcomplex Rolduc in Kerkrade valt onder verantwoordelijkheid van de bisschop van Roermond. In Abdij Rolduc zijn diverse opleidingen van het bisdom gevestigd, alsmede het Bisschoppelijk Centrum Rolduc.

 

Sint-Christoffelkathedraal
De bisschopskerk van Roermond is de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt/Grote Kerkstraat in Roermond. 
Bezoek website kathedraal

 

Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg
Limburg telt ruim 3.000 wegkruisen en veldkapellen. De stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich in voor het behoud en beheer hiervan.
Bezoek website kruisen en kapellen