Suggesties om Kerstmis 2020 te vieren

Hoe vieren we dit jaar Kerstmis? Die vraag zal in menige parochie al zijn gesteld. De coronamaatregelen blijven vooralsnog beperkingen opleggen, waardoor we dit jaar geen bomvolle kerken tijdens de nachtmissen zullen zien. Toch zal er bij veel mensen tijdens de Kerstdagen behoefte zijn aan een moment van bezinning. In dit bijzondere jaar wellicht nog meer dan andere jaren. Om parochies (en andere belangstellenden) op weg te helpen om tijdens de kerstdagen toch iets te kunnen aanbieden, heeft het bisdom een lijst met suggesties opgesteld van kleinschalige activiteiten die aangeboden kunnen worden.

 

Meld je eigen idee ook aan

Heb je zelf een goed en creatief idee? Meld het bij ons aan, zodat wij het op deze pagina met iedereen kunnen delen.
Let op: alle suggesties moeten wel coronaproof uitgevoerd kunnen worden.

Idee aanmelden

 

Advent

Kaarsjesactie Maasbracht / gemeente Maasgouw: Geef het licht door

De parochiefederatie Maasbracht en de gemeente Maasgouw zijn samen een kaarsjesactie gestart. Onder motto ‘Aandacht voor elkaar’ worden in de verschillende kerken binnen de gemeente en in het gemeentehuis kaarsjes beschikbaar gesteld. Deze kunnen (gratis) meegenomen worden, niet zomaar om bij thuis neer te zetten, maar om door te geven. De bedoeling is dat ieder die dat wil een kaarsje meeneemt voor iemand die op een of andere manier getroffen is door het coronavirus: een zieke, een echtgenoot/echtgenote van een overledene, een mantelzorger, een eenzame, iemand die getroffen is door werkloosheid, etc…, kortom iemand die het waard is om wat aandacht te krijgen. De parochie en de gemeente hopen dat ze op deze manier kunnen bevorderen dat mensen "aandacht voor elkaar" blijven hebben in deze duistere tijden.

 

Thuis bidden in de Advent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden kan overal, ook thuis. Zeker als er geen mogelijkheid is om naar de kerk te gaan, is het goed om thuis toch bij de Advent stil te staan en alleen of samen met huisgenoten te bidden. De Dienst liturgie en Kerkmuziek van het bisdom reikt bijgaand enkele gebedssugesties aan. De samenwerkende parochies in Landgraaf hebben een soortgelijk initiatief genomen. Klik op de afbeeldingen om de teksten te downloaden.

 

Een advents-doe-kalender

Van kapelaan Marthoma Alexander uit Venray ontvingen we deze zelfgemaakte Adventskalender. Alle dabgen van de Advent bevatten een kleine opdracht om kinderen te laten doen. Klok op de afbeelding om de kalender te downloaden.

 

Plaats adventskrans buiten

Nu er minder mensen in de kerken kunnen komen, kunnen ze de adventskrans in de kerk niet zien. Wellicht is het mogelijk om buiten de kerk (kerkplein, kerkhof, tuin van de pastorie) een grote adventskrans met vier elektrische lampen te plaatsen en elke week een nieuwe lamp aan te steken. Zo kan elke voorbijganger meebeleven dat Kerstmis nadert.

 

Zet een kaars voor je raam

In navolging van het vorige: Nodig parochianen uit om een adventskrans met vier kaarsen/lampjes in de vensterbank te zetten en tijdens de adventsperiode elke week een volgend kaarsje/lampje aan te steken. Voorbijgangers zien dan dat in dat huis (ook) christenen wonen die zich voorbereiden op Kerstmis. Dat schept een band.

Let op: houd bij brandende kaarsen wel de veiligheid in acht.

 

Deel adventskalenders uit

Om bepaalde groepen parochianen (kinderen, ouderen) de periode de adventstijd tot Kerstmis te laten meebeleven zou een parochie kunnen overwegen om klassieke adventskalenders uit te delen. Wellicht vergezeld van een brief of uitnodiging om tijdens de Kerstdagen naar de kerststal in de kerk te komen kijken of een naar de streamingdienst op tv/internet te kijken. Dit ook mooie diaconale activiteit kunnen zijn om ouderen bij het kerstfeest van de parochie te betrekken.

 

Online catechese

Voor parochies met een eigen website/facebookpagina is het goed mogelijk om gedurende de adventsperiode met korte artikeltjes en plaatjes of eventueel zelfgemaakte (korte) video’s de advent te volgen en elke dag of elke week een onderdeel van het kerstverhaal te belichten.

 

Dagelijkse meditatie

Pastoor Rainer Kanke van Echt heeft de moeite genomen om voor elke dag van de advent een korte meditatie te schrijven. Kort is in dit geval echt kort: vaak niet meer dan één of twee zinnen. De teksten bevatten doordenkertjes en zijn goed te gebruiken in vieringen of tijdens bijeenkomsten, maar ook op social media. Pastoor Kanke heeft de teksten ter beschikking gesteld aan iedereen die ze wil gebruiken.

Download Adventsoverwegingen (nieuwe versie)

 

Thuis-gebedsdienst

Gezinnen met kinderen die in de advent/Kerstmis niet naar de kerk kunnen/willen komen, willen wellicht wel thuis een ‘Adventsgebed’ of ‘Kerstgebed’ uitspreken. Vaak hebben mensen de woorden er niet voor. Deze zijn hen aan te reiken door op een A4-tje of in een klein boekje een model voor een ‘thuis-gebedsdienst’ beschikbaar te stellen: met de tekst van een paar liedjes en enkele eenvoudige gebedjes die ouders met kinderen bij de kribbe thuis kunnen bidden.

 

Kerstkaart

Kerstkaarten zijn de laatste jaren een beetje in onbruik geraakt. Dit bijzondere coronajaar kan een gelegenheid zijn om bepaalde groepen parochianen wel weer eens een heel persoonlijke kerstkaart te sturen (wellicht met een gebedsintentie), zodat ze duidelijk het gevoel krijgen dat ze niet alleen zijn/niet vergeten worden. De kaart kan ook een uitnodiging aan mensen zijn om een gebedsintentie voor Kerstmis door te geven. Tijdens de kerstdagen kunnen ze dan via de streaming meemaken dat voor hun intentie ook daadwerkelijk gebeden wordt. Dit kan natuurlijk ook tijdens de jaarwisseling om de intenties voor het nieuwe jaar 2021 te verzamelen en er samen voor te bidden.

 

Inzamelingsactie voor voedselbank

Met de geboorte van het kind Jezus wordt ieder jaar een nieuw begin gevierd. De parochiefederatie Maasbracht wil dat niet alleen doen tijdens de vieringen van Kerstmis, maar ook in de vorm van ondersteuning aan hen die het minder goed hebben. Zeker in dit crisisjaar kunnen veel mensen extra steun gebruiken. Tijdens deze dagen wil de parochiefederatie daarom van harte de voedselbank Midden-Limburg aanbevelen. Mensen die het moeilijk hebben ondersteunen kan in de vorm van: houdbare producten, zoals soepen, macaroni, spaghetti, bami, mie, rijst, pastasauzen, groenteconserven in glas of blik, thee, koffie (ook pads} suiker, jam, hagelslag, pindakaas, olie, margarine, braadboter, waspoeder, tandpasta, zeep, shampoo. douchegel. Gedurende de kerstdagen zal er voor en na de vieringen en bij de openstelling van de kerk op 1e en 2e Kerstdag (van 14.30u tot 17.00u) gelegenheid zijn om producten te doneren in het kerken van de parochiefederatie Maasbracht. Ook een goed idee voor andere parochies.

 

Kersttuin Klooster Wittem

In de tweede helft van december is de kloostertuin van Wittem veranderd in een Kersttuin met kerstgroepen, kerstversieringen, een kerstverhalenverteller en vele lichtjes. In de weekenden kunt belangstellenden dan via een aangegeven route – op corona-afstand van anderen – door de tuin wandelen en in kerststemming komen.

Meer info over de Kersttuin >>>

 

 

Kerstmis

Zet een kerststal voor je raam

Helene van Erve-Preyde uit Thorn schrijft: Wellicht is het een eenvoudig te realiseren idee om voor je raam in de vensterbank een kerstgroep( je) te plaatsen. Dit kan al direct na Sinterklaas en vooral nu de kerstsfeer al vroeger ingezet wordt, nodigt het uit om tijdens een wandeling op zoek te gaan naar de vele variaties. Wie geen groep (meer) heeft, kan die voor enkele euro’s bij een kringloop scoren of er eentje lenen van familie of buren. In sommige plaatsen gebeurt dat al vele jaren.In Thorn zijn we er twee jaar geleden mee gestart en het zag er gezellig uit. Daar voegen we graag aan toe: kinderen kunnen natuurlijk ook zelf een kerststal knutselen of een tekening van een kerstgroep maken en die voor het raam hangen.

 

Eucharistievieringen en/of gebedsdiensten

De kans is groot dat we ook met Kerstmis nog maar met 30 mensen naar de kerk mogen. Drukke nachtmissen of Kerstvieringen zijn dan niet mogelijk. Meer vieringen aanbieden, waardoor meer kleine groepen van 30 parochianen een viering kunnen bijwonen, zou een oplossing kunnen zijn, maar is waarschijnlijk in veel parochies niet haalbaar, omdat er al veel vieringen zijn. Er zijn wel diverse andere alternatieven denkbaar

  • Maar kerstmis langer:
    Dit jaar valt Kerstmis op vrijdag en zaterdag. Dat betekent dat ‘3e Kerstdag’ ook op een zondag valt. Dit is de zondag onder het octaaf van Kerstmis (H. Familie). Het aantal kerkgangers is te spreiden over deze drie kerstdagen. Wellicht door deze 3e Kerstdag een gezinsviering te houden. Datzelfde geldt voor de dagen onder het octaaf van Kerstmis. In veel parochies of samenwerkingsverbanden is er toch elke dag een viering en hiervoor zou elke dag een bepaalde (beperkte) doelgroep kunnen worden uitgenodigd.
     
  • Inloopmomenten
    De dagen vóór, tijdens en na Kerstmis kunnen gebruikt worden om in de kerk ‘inloopmomenten’ te houden, waarop mensen met of zonder kinderen even kunnen binnenlopen voor een kort moment van bezinning bij de kerststal. Dit kan met een gezamenlijk gebed of een zegening; eventueel worden kaartjes met een kort gebed of een kerstverhaal beschikbaar gesteld. Een kaars opsteken is natuurlijk ook altijd mogelijk. Door voor deze inloopmomenten ruim de tijd te nemen, kan een grotere groep mensen van de gelegenheid gebruik maken om even binnen te lopen.

 

‘Stille Nacht’ zingen

Een lid van het kerkelijk zangkoor uit Nieuwstadt bedacht dat het mooi zou zijn als op Kerstavond zoveel mogelijk mensen op een bepaald tijdstip buiten staan om individueel het Stille Nacht te zingen, net zoals er eerder dit jaar ook gezamenlijk geapplaudisseerd is voor de mensen in de zorg. Het bisdom neemt dit idee over en stelt voor om dit op Kerstavond om 23.00 uur te doen.

 

Kindje wiegen

‘Kindje wiegen’ of kribjeswandelingen zijn gebruikelijke activiteiten in Limburg rond Kerstmis. Op plaatsen waar deze traditie nog niet bestaat, zou deze dit jaar wellicht geïntroduceerd kunnen worden. Stel tijdens de Kerstdagen (dit jaar drie zondagen) de kerk open voor bijvoorbeeld gezinnen om naar de kerststal te komen kijken. Wellicht kan er een klein programma worden aangeboden met kerstliedjes zingen, kerstgedichtjes voorlezen, een kleurplaat of een boekje met het kerstverhaal mee naar huis geven.

 

Kerstwandeling

Het verlengde van het vorige: stem met meer kerken/kapellen in de regio de openingstijden op elkaar af en zet wellicht een wandelroute uit tussen verschillende locaties waar een kribbe te zien is. Wellicht is ook het programma op elkaar af stemmen of in elke kerk voor kinderen een stempel te verdienen: spaar de hele kerststal bij elkaar.

Kapelaan Marcin Fratczak van Horst heeft als voorbeeld een compleet draaiboek voor een dergelijke Kerstwandeling uitgewerkt. De route van zo’n drie kilometer doet onderweg een aantal halteplekken aan waar met behulp van kerststallen of losse beelden een deel van het kerstverhaal kan worden verteld. Wie de hele route loopt, komt alle figuren uit de kerststal tegen. Naast een routebeschrijving, heeft Fratczak ook een inhoudelijk tekst gemaakt, die wandelaars onderweg zelf kunnen lezen. De wandeling is ook heel geschikt om met gezinnen te lopen en de kinderen onderweg zelf de route te laten zoeken. In het voorbeeld loopt de wandeling door Horst, maar elke parochie kan deze aanpassen aan haar eigen omgeving en situatie. Het volledige draaiboek is te downloaden van de website van het bisdom. Parochies die vragen hebben over de uitvoering kunnen zich wenden tot kapelaan Fratczak.

Download het draaiboek van de kerstwandeling

 

Kerstpuzzel voor kinderen

Omdat vanwege het geringe aantal kerkgangers ook een echte gezinsmis met kerstmis niet mogelijk is, heeft een parochie een kerstpuzzel gemaakt met een zoekplaatje waar Jezus te vinden is. Klik op het plaatje om de puzzel te downloaden.

 

Expositie kerststallen

In diverse kerken in Limburg wordt rond de Kerstdagen een expositie van kerstalletjes gehouden. Vaak zijn er kerstgroepen uit alle delen van de wereld te zien. Een leuke tip om met het gezin te gaan bekijken. Expositie van kerststallen zijn onder meer te zien in de Sint-Stephanuskerk in Heel, in de Sint-Servaasbasiliek in Maastrcht, in de Gerlachuskerk in Houthem en in Museum De Schat van Simpelveld.

 

Levende kerststal

Afhankelijk van de vraag hoeveel mensen in de kerstperiode bij elkaar mogen komen, is het wellicht mogelijk om een levende Kerststal in te richten en acteurs buiten de kerk het kerstverhaal te laten uitbeelden. Uiteraard is het hierbij van belang om de coronaregels zoals die met Kerstmis zullen gelden in acht te nemen.

 

Laat weten wat u aanbiedt

Zeker mensen die niet wekelijks in de kerk komen, realiseren zich niet dat in tijden van corona ook in de kerk niet alles op de gebruikelijke wijze verloopt. Wat u in de parochie ook organiseert, zorg ervoor dat iedereen het kan weten via: parochiesite, parochieblad, artikel in huis-aan-huisblad, facebookpagina, poster op de kerkdeur, wellicht is het ook mogelijk om affiches op te hangen in het plaatselijk zorgcentrum, bij de huisarts, bij de supermarkt, etc.

 

Kersttijd

 

Onnozele kinderen

Op maandag 28 december viert de kerk het feest van Onnozele Kinderen. Op sommige plaatsen in (met name Noord-Limburg) staat dit bekend als ‘alder kienjer’ met diverse activiteiten voor kinderen. Als alternatief voor de gezinsmis of kleuterviering met Kerstmis zou ook het feest van Onnozele Kinderen gevierd kunnen worden. Kinderen mogen in grotere groepen bij elkaar komen en ook zingen. Wellicht kan er een kindermiddag zijn of een verkleedpartijtje.

 

3-Koningenzingen

Kinderen mogen met meer bij elkaar komen en ook zingen. Wellicht is dit het goede moment om het 3-koningenzingen in de parochie te introduceren. De kinderen kunnen dan verkleed als koning langs de deuren gaan om liedjes te zingen. Dit kan uiteraard ook in een winkelcentrum of buiten bij een zorgcentrum. Wellicht kunnen ze in dit laatste geval cadeautjes of een huiszegen uitdelen. In het buitenland is het niet ongebruikelijk dat kinderen tijdens het 3-koningenzingen collecteren voor een goed doel. Dit zou bijvoorbeeld voor de Bisschoppelijke Adventsactie kunnen zijn. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het Missiebureau

 

Maria-Lichtmis

Maria-Lichtmis hoort officieel niet meer bij de kersttijd, maar wordt in parochies natuurlijk wel gevierd. Wellicht is het een idee om parochianen dit jaar de gelegenheid te geven om via de parochie kaarsen te bestellen die op Maria-Lichtmis gezegend worden en die mensen op/rond deze dag kunnen komen afhalen (en betalen) of die wellicht thuisbezorgd worden. Dit laatste is dan tevens weer een gelegenheid voor een pastoraal bezoekje.

 

Meer ideeën

Meer ideeën zijn ook te vinden op

 

Zelf idee aanmelden

Heb je zelf een goed en creatief idee? Meld het bij ons aan, zodat wij het op deze pagina met iedereen kunnen delen.
Let op: alle suggesties moeten wel coronaproof uitgevoerd kunnen worden.

Idee aanmelden