Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Parochiebladartikelen juli en augustus 2019

De berichten van de Parochiebladenservice (PBS) kunnen worden overgenomen in parochiebladen, kerkelijke websites en overige media. Wilt u de berichten maandelijks per ditigaal toegestuurd krijgen, stuur dan een bericht naar de Dienst Pers en Communicatie van het bisdom Roermond: stuur e-mail 

Download de WORD-versie van de berichten


Gebed tot Sint Christoffel, patroon van de reizigers

Heilige Christoffel, 
de gelovigen roepen u aan tegen onweer, pest, besmetting 
en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen.
Kom ons te hulp in al onze nood en moeilijkheden, 
zowel materiële als geestelijke en morele.

Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting.
Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen.

Heilige Christoffel, 
Help met uw voorspraak en steun degenen 
die getroffen zijn door ongelukken onderweg.
Wees onze beschermer, onze voorspreker 
als we beginnen aan de grote reis 
van de aarde naar de eeuwigheid.

Heilige Christoffel 
We stellen ons vertrouwen in U. 

Naar: Laat ons bidden me de heiligen, uitgeverij Sint-Bernardus, Brussel, 1999
N.B: De gedachtenis van de heilige Christoffel is in ons bisdom jaarlijks op 24 juli


Een stille plaats

Te midden van dit leven hier
vol onrust en gevaar,
schept U  in mij een stille plaats
en neemt uw intrek daar.
Een heiligdom van diepe rust
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van uw aanwezigheid.
Een schuilplaats weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
uw stem weer kan verstaan.
Een kleine plaats, genadig stil
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken.

John Oxenham
Uit: Gebeden voor drukke mensen, ARK Boeken – Amsterdam,  2006


TV-mis met bisschop Smeets

Op zondag 7 juli wordt de wekelijkse televisie-mis weer uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf (Waubach). Hoofdcelebrant is dan bisschop Harrie Smeets. De muziek in deze viering wordt verzorgd door het Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph. 

Voorafgaand aan de viering wordt het programma ‘Geloofsgesprek’ uitgezonden. Daarin is deze keer een interview te zien met Olivier Dols uit Maastricht. Hij is directeur van het Huis voor de Pelgrim, dat bedevaarten naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere katholieke bedevaartoorden organiseert. De volgende tv-mis vanuit Waubach is op zondag 25 augustus.

Het geloofsgesprek is te zien vanaf 10.15 uur en de mis met bisschop Smeets aansluitend vanaf 10.30 uur bij de KRO op NPO2. 


Roepingentocht voor jongeren 

Voor jongeren die zich oriënteren op hun toekomst, wordt van 22 tot en met 27 juli een roepingentocht in Den Haag aangeboden. Deze tocht is een initiatief van het Roepingenplatform van het bisdom Roermond. 

De deelnemers verblijven enkele dagen bij de zusters Dienaressen van de Heer van Matara in Den Haag. Van daaruit ondernemen ze culturele activiteiten, doen ze vrijwilligerswerk, maken ze een pelgrimstocht en is er tijd voor gebed en verdieping. 

Voor aanmelding en meer informatie >>


Diverse zomerkampen voor kinderen en tieners

De afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom organiseert elk jaar zomerkampen voor kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar. De kampen vinden dit jaar plaats in Weert, Wellerlooi, Sittard en Epen. Het thema van alle kampen luidt ‘Welkom thuis’. Dit jaar is er een speciale kortingsactie. Iedereen die iemand meeneemt op kamp, die nog nooit is mee geweest, krijgt tien euro korting.

Deze zomer staande volgende kampen op de planning: 
Jongenskamp (7 t/m 12 jaar) van 5 t/m 9 augustus in Wellerlooi
Meisjeskamp (7 t/m 12 jaar) 5 t/m 9 augustus in Weert
Meidenkamp (12 t/m 17 jaar) van 12 t/m 16 augustus in Sittard
Survivalkamp voor jongens (12 t/m 17 jaar) van 12 t/m 16 augustus in Epen

Voor aanmelden en meer informatie >> 


Meer weten over het geloof 

Wat geloven we eigenlijk? Ook in onze tijd zijn veel mensen geïnteresseerd in de achtergronden van kerk en geloof. Het Theologisch Instituut Rolduc biedt cursussen en opleidingsmogelijkheden voor mensen die serieuze interesse hebben om meer met hun geloof te doen. Het is mogelijk om deel te nemen aan losse modules rond bepaalde onderwerpen of om een volledige weekendopleiding voor mensen die als diaken, pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent godsdienst/levensbeschouwing aan de slag willen. 

Kijk voor meer informatie op www.rolduc.nl of neem contact op met rector Lambert Hendriks of (045) 5466810


Herdenking ‘martelaren’ van Roermond 

De martelaren van Gorcum zijn in katholiek Nederland een begrip. In de tijd van de protestantse Opstand en de onlusten die daarmee gepaard gingen, werden in Den Briel tien paters omwille van hun katholieke geloof vermoord. Ze zijn later heilig verklaard. Veel minder bekend is dat eenzelfde actie heeft plaatsgevonden in Roermond. 

Op 23 juli 1572, niet lang na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, veroverden troepen van Willem van Oranje de stad Roermond. Het was de soldaten toegestaan de stad te plunderen. Ze hadden het daarbij vooral gemunt op katholieke kerken en kloosters. In het voormalige kartuizerklooster (nu Caroluskapel en kantoren van het bisdom) werd die dag een bloedbad aangericht. De helft van de aanwezigen werd gedood: dertien monniken en priesters. 

Dit alles werd destijds uitvoerig beschreven en gedocumenteerd door de kartuizermonnik Arnoldus Havensius, wiens verslag grote verontwaardiging verwekte in heel Europa. De Martelaren van Roermond waren in hun tijd zelfs bekender dan de Martelaren van Gorcum, die ook in juli 1572 werden vermoord. Talrijke kunstwerken werden gewijd aan hetgeen in Roermond had plaatsgevonden en vooral in kartuizerkloosters hield men de herinnering aan het gebeurde levend. De beenderen van de slachtoffers werden en worden tot op de dag van vandaag als relieken in de Roermondse Caroluskapel bewaard. 

Hoewel ze nooit officieel zalig of heilig zijn verklaard, is het verhaal van de ‘Martelaren van Roermond’ de laatste jaren wat meer in de belangstelling komen te staan, onder meer door een jaarlijkse herdenking. Deze vindt ditmaal plaats op vrijdag 9 augustus. In de Caroluskapel (Swalmerstraat 100 in Roermond) gaan bisschop Harrie Smeets en pastoor-deken Rob Merkx, rector van de kapel, om 18.30 uur voor in een eucharistieviering. Aansluitend trekt een processie door de kruisgang van het kloostercomplex en kunnen de relieken worden vereerd. Na een kop koffie/thee is er in de refter een inleiding, die wordt verzorgd door de Benedictijner pater Johannes Touw uit Vaals. 

Iedereen is welkom om aan deze herdenking deel te nemen. Opgave vooraf is wenselijk en kan hier 


Maria Tenhemelopneming

Op 15 augustus vieren we in de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest van het jaar en één van de oudste Mariafeesten. Het wordt als sinds de derde eeuw gevierd. 

Op deze dag vieren we dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. In sommige landen spreekt men over de ‘ontslaping van Maria’. Anders gezegd: we vieren dat Maria als het ware wakker wordt in de hemel. Met Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin ook andere Mariafeesten worden gevierd: Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september), de heilige Naam van Maria (12 september) en O.-L.-Vrouw van Smarten (15 september).

In de tiende eeuw ontstond een vaste gewoonte om op 15 augustus een boeket van zeven (met de hand geplukte) kruiden en bloemen te zegenen. In Limburg de ‘kroedwis’ of ‘kroedwusj’ genoemd. Op vele plaatsen bestaat deze traditie nog steeds en worden de boeketten op of rond deze dag gezegend. De samenstelling kan verschillen naar plaatselijk gebruik: naast twee soorten granen, zijn er twee soorten onheil-werende kruiden (bijvoorbeeld Alsem, Sint Janskruid) en twee soorten geneeskrachtige kruiden (witbloeiend duizendblad, boerenwormkruid, kamille, valeriaan) en een walnoottak (weert insecten en het schijnt dat de bliksem nooit inslaat in een notenboom). Aan de kruidenbos wordt een blauw lint van zeven el bevestigd. De ‘kroedwis’ krijgt een plaats in huis en vaak ook in de stal bij de dieren. Bij noodweer wordt een beetje van de kruidenbos op de kachel verbrand. 

…..[eventueel aanvullen met lokale informatie: in onze parochie vieren we Maria Tenhemelopneming op….] ……