Social Media

Aanmelden nieuwsbrief bisdom Roermond

* indicates required
Mailings bisdom Roermond

Wat vieren we van 13 t/m 19 september 2020

 

Zondag 13 september: 24e zondag door het jaar

Zeventig keer zeven keer is een heel aantal! Bijna ontelbaar. Zo vaak mogen wij elkaar vergeven, houdt Jezus ons in het evangelie van deze zondag voor.

Lees verder >>>

 

Maandag 14 september: Feest Kruisverheffing

In het voorjaar van 325 was keizerin-moeder Helena naar Jeruzalem gereisd om te zien of het kruis waaraan Jezus destijds gestorven was, nog te vinden was. Hierover zijn diverse legendes bekend. Helena en haar zoon keizer Constantijn lieten in Jeruzalem een gedachteniskerk bouwen ter ere van Jezus' opstanding en Heilig Kruis. De basiliek werd officieel ingewijd op 14 september van het jaar 335. Bij die gelegenheid werd besloten het feest van kruisverheffing telkens te vieren op die dag.

Lees verder >>>

 

Dinsdag 15 september: Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Op het moment dat Maria door de engel Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder van Jezus wilde worden, werd zij vervuld van een grote vreugde. Maar zij heeft in haar leven ook veel geleden. Zij groeide door het lijden heen in liefde en geloof. Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart. Die worden vandaag herdacht.

Lees verder >>>

 

Woensdag 16 september: H. Cornelius paus en Cyprianus, martelaren

Cornelius werd in maart 251 tot paus gekozen. Dit was in een tijd van grote christenvervolgingen onder keizer Decius. Tijdens de vervolgingen hadden heel wat gelovigen uit angst voor martelingen weer aan de Romeinse goden geofferd. Zij werden de 'lapsi' (afvalligen) genoemd. Na de tijd van Decius wilden velen weer terugkeren naar de kerk. Cornelius besloot te handelen in de geest van zijn voorganger en hun nog een kans te geven, op voorwaarde dat ze boete deden. Maar de strenge richting onder de gelovigen was het daar niet mee eens. Dit leidde tot grote conflicten in de kerk. Bisschop Cyprianus van Carthago – de tweede heilige van vandaag – schreef veel brieven over deze kwestie. Hij steunde de paus en benadrukte het belang van de mening van Petrus' opvolger op de zetel van Rome. Cornelius werd verbannen naar Centumcellae (nu Civitavecchia) en leefde daar geïsoleerd. Hij stierf er in 253. Na zijn dood verspreidde zijn verering zich snel over heel Europa. Vooral Kornelimünster bij Aken werd een centrum van zijn verering. In Limburg zijn voor Borgharen en Heerlerheide bekende plekken van Corneliusverering.

Lees verder >>>

 

Donderdag 17 september: H. Lambertus

De heilige Lambertus was in de 7eeuw de laatste bisschop van Maastricht. Na hem werd zetel naar Luik verplaatst. Dit jaar is het 1350 jaar geleden dat hij tot bisschop werd gewijd. In 705 werd hij in Luik vermoord

Lees verder >>>

 

Zaterdag 19 september: H. Januarius

De heilige Januarius was bisschop van Napels en Benevento in Zuid-Italië in de derde eeuw. Tijdens de  christenvervolgingen onder keizer Diocletianus werd hij opgepakt, gefolterd en  tenslotte onthoofd. Zijn relieken worden bewaard in de kathedraal van Napels. Zijn bloed wordt bewaard in een hermetisch afgesloten flesje in de San Gennarokapel. Drie keer per jaar - op de zaterdag voor de eerste zondag van mei, op 19 september en op 16 december vindt hier het bloedwonder plaats. Voor de ogen van duizenden pelgrims en nieuwsgierigen wordt de ampul met Januarius' gestolde bloed geschud, waarop de inhoud vloeibaar wordt. Er is nog altijd geen natuurlijke verklaring gevonden voor het verschijnsel.

Lees verder >>>

 

Illustratie: beeld van de heilige paus Cornelius in de naar hem vernoemde parochiekerk van Heerlerheide.